MAKIR-P


Проектантска група "МАКИР" развива своята дейност в областта на инвестиционното проектиране. Използвайки дългогодишния си опит и стремейки се да удовлетворим максимално

изискванията на своите клиенти, ние предлагаме цялостно и отчасти ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ на следните видове обекти:


български    english    deutsch


4000 Пловдив бул."Васил Априлов" №20, ет.4

project@makir.bg    project@makir.net